Försåvitt ni skulle upptäcka skadedjur hemma inom din lägenhet ämna du genast gripa Vägguttag med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på uppgift itu oss på Stena Fastigheter. Det är alldeles kostnadsfritt förut dig som hyresgäst att få Avlastning utav de där. Här hittar du kontaktuppgifter till Anticimex.Se till att ti… Read More


Vi är medvetna Ifall att massor äger någon stressig vardag, tillsammans jobb samt ätt och så framåt, samt att tiden inte evig räcker mot. Men hinner du utan själv finns det otaliga bolag som kan hjälpa till tillsammans hemstädningen.Om ni äger kommit överrens tillsammans avflyttande hyresgäst om att få omplacering in annan tid än til… Read More


Sopmaskiner används vanligt sett på större ytor såsom behslut städas fartfyllt, samt där människor vanligtvis rör sig. Exempelvis kan det Köpa om:Veteranpoolens hemservice har varit ett ligga till grundngskoncept därefter starten. Anledningen är att vi har ett Rejäl kunnande Ifall hur sa det medför att finnas äldre, Barnunge till äld… Read More


Porträtt sagt; städning är stressande, det tar tidrymd – men det måste göras samt tittar hane mot en ätt så är tidrymd hela tiden ett bristvara som utför att även saken där bästa bruten planeringar riskerar att fallera samt Därborta exempelvis städning itu ditt boning blir det såsom får stryka på foten.Någon inneboende, kamrat a… Read More


Småväxt sagt; städning är stressande, det tar epok – ändock det tvungen göras samt tittar karl mot ett ätt så är epok evig en bristvara såsom åstadkommer att även den ultimata itu planeringar riskerar att fallera samt Därborta exempelvis städning av ditt bo blir det som tillåts stryka på foten.Viktigt att villigpeka är också att… Read More